PUNKT ZWROTNY

Ale dopiero w wieku XIX ogólny rozwój filozofii materialistycznej oraz powiązanie jej z zasadami dialektyki stwo­rzyły nowe możliwości ujęcia tradycyjnego pro­blemu duszy i ciała. Punktem zwrotnym w tym zakresie była działalność Ludwika Feuerbacha. Odrzucając rozwiązanie idealistyczne, Feuerbach nie akcep­tował ani tez materializmu mechanistycznego, który zalecał traktować człowieka jak maszynę, ani materializmu wulgarnego, który zbyt po­wierzchownie wyprowadzał wyższe formy umysłowej działalności ludzi z elementarnych procesów fizjologicznych. W systemie Feuer­bacha materialistyczne ujęcie człowieka było wynikiem naukowej analizy jego życia konkretnego, to znaczy istnienia w formie cie­lesnej i społecznej zarazem, istnienia zmysło­wego.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)