PSYCHOLOGIA ZWIERZĄT I LUDZI

Fryderyk Alverdes zaś reasumując swe roz­ważania na temat psychologii ludzi i zwierząt stwierdzał, iż pierwsza zasadnicza różnica tkwi w tym, ze tylko człowiek orientuje się w świe- cie dzięki „fikcyjnym konstrukcjom” swego umysłu, które zapewniają „wiedzę wtórną”, podczas gdy zwierzęta dysponują jedynie zaso­bem wrazen i wyposażeniem instynktownvm które dają „wiedzę pierwotną”. Różnica druga polega na tym, iż człowiek wyposażony jest w szczególny popęd działania, popęd tworzenia rzeczy i idei. Organizacja egzystencji ludzkiej me da się pojąć — żdaniem Alverdesa — jako biologicznie pożyteczna; organizacja ta jest wy­nikiem twórczego pędu działania, który szcze­gólne triumfy święci w dziedzinie techniki i sztuki.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)