PRZYWÓDCY MAS

Przy­wódcy mas ludowych, którzy pełnię człowie­czeństwa dostrzegali — jak Tomasz Munzer w walce o sprawiedliwość społeczną; politycy-realiści, jak Machiavelli, i politycy utopijna, jak Morus; obok książąt stawali bankierzy, któ­rych głos poczynał znaczyć więcej niż wola świeckich i  duchownych możnowładców; oka­zywało się, iż człowiek, który handluje i liczy, może być w swym kantorze i w swej willi, o czym świadczy Battista Alberti, pełniejszym człowiekiem niż feudalny pan na swym zamku. Zycie artystów i uczonych wydawało się wielu szczególnie godne człowieka, ważniejsze i bar­dziej ludzkie niż życie rycerzy i dworaków, chociaż właśnie dworskie życie, jak sądził Boc­caccio i Castiglione, miało się stać udziałem człowieka.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)