PRZYJĘTE ZAŁOŻENIA

Przyjmując te założenia Plessner określa miejsce człowieka w przyrodzie żywej. Ciała organiczne różnią się tym od ciał nieorganicz­nych, iż mają charakter pozycjonalny. Znaczy to, że istnieją w swoisty sposób; gdy ciała nieożywione po prostu są tam, gdzie są i ich granice przebiegają tam, gdzie się one po pro­stu kończą, gdzie ich już nie ma, to istnienie ciał organicznych jest znacznie bardziej skom­plikowane. Ich przestrzenne wyodrębnienie nie wyjaśnia jeszcze całej struktury tej egzysten­cji. Jest ona w różnoraki sposób „otwarta” na zewnątrz, bowiem środowisko istoty żywej uczestniczy w określonej formie w jej istnie­niu; ma ona także pewną wewnętrzną struktu­rę. dzięki której coś jest „treścią”, a coś tylko „objawem” lub „wyrazem” jej życia. W tym sensie można powiedzieć, iż podczas gdy ciało nieożywione po prostu tylko jest, stworzenie żywe nie tylko jest, ale — i to przede wszyst­kim —. czyni się bytem istniejącym.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)