PRZYJĘCIE DYREKTYW

Przyjmując dyrektywy metodologii dialek­tycznej można było pokonać te trudności. Moż­na było utrzymać tezę, iż gatunek ludzki wy­wodzi się z gatunków zwierzęcych w ten lub inny sposób, a równocześnie uzasadnić przeko­nanie, że różni się od nich zasadniczo. Wspólna genealogia nie wyklucza bowiem różnic jako­ściowych występujących w dalszym rozwoju. Metodologiczne znaczenie marksizmu pole­gało także na zaakcentowaniu prospektywnych ogniw łańcucha ewolucyjnego. Badania Marksa, a następnie Lenina nad kapitalizmem wykaza­ły, iż zrozumienie faktów społecznych — idei i instytucji — wymaga nie tylko wyjaśnienia ich genezy, ale również określenia skutków, do których prowadzą.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)