PRZEZWYCIĘŻENIE CZASU

Ale przezwyciężenie czasu — to były także wielkie nadzieje, jakie niosła świadomość historyczna. To ona właśnie miała ocalać ruiny przeszłości, ona miała zapewniać trwałość, którą płynący czas niszczył. Ponad nim budowano panteony. Wbrew niemu trwały kultury i narody, nawet jeśli po długich wiekach miały zginąć. Czło­wiek jako stworzenie historyczne uzyskuje swe maksymalnie możliwe zwycięstwo nad cza­sem. Uzyskiwał je również na innej drodze: przez sztukę. Pozwalała ona w swoisty sposób zatrzy­mać czas, czyniła go nieważnym w procesach artystycznej komunikacji między ludźmi. W świecie sztuki — wielkiej sztuki — przestawał się liczyć czas jako czynnik, przez który doko­nuje się konieczność starzenia .się i śmierci. Sztuka trwała ponad epokami, ponad forma­cjami społecznymi, ponad narodami — chociaż rodziła się zawsze gdzieś i kiedyś.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!