PRZEKSZTAŁCANIE KRĘGÓW RZECZYWISTOŚCI

Feno­menem godnym szczególnej uwagi jest właśnie przekraczanie przez człowieka tych kręgów rze­czywistości, w których miałby pozostawać na zawsze zamknięty, wyłamywanie się z tych mo­deli istnienia i zachowania, które wydają się mu wyznaczone, manifestowanie zupełnie inne­go oblicza niż to, jakie było odwzorowywane w badaniach. Przypomnijmy: człowiek jest oczywiście isto­tą biologiczną, ale nie jest wyłącznie i całkowi­cie podległy prawom rządzącym istotami żywy­mi; ma zdolność i potrzebę „zaprzeczania” tym koniecznościom przyrodniczym, którym ule­ga jego ciało, i podejmowaniu aktów odwagi i ryzyka, heroizmu i poświęcenia, zapału i za­pamiętania — choćby to nawet miało go kosz­tować zdrowie lub życie. Człowieka trafnie charakteryzuje greckie powiedzenie: nie jest rzeczą konieczną żyć — rzeczą konieczną jest żeglować.

 

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)