PRZEKROCZENIE GRANIC

Te rozważania pozwalają przekroczyć trady­cyjne granice ciała i psychiki, otworzyć je na problematykę świata i istnienia.W ostatniej, nie dokończonej książce pt. Le visible et l’invisible Merleau-Ponty, analizując problematykę duszy i ciała, nawiązał do starej, chrześcijańskiej tradycji rozróżniania ciała i cielesności (corpor, carne). Cielesność świata miała być środowiskiem życia ciała ludzkiego i rzeczy.Nawiązując do tych rozważań Nicola Abba- gnano scharakteryzował współczesną koncep­cję człowieka jako koncepcję „stworzenia, które żyje w świecie”; ciało jest wówczas sposobem bycia w świecie, a mianowicie korzystaniem z „rzeczy” i tworzeniem „rzeczy” , a więc kon­kretną realizacją ludzkiej kondycji.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)