PRZEKROCZENIE GRANIC

W nowych warunkach otwierały się przed fi­lozofią człowieka nowe, rozległe możliwości. Posługując się różnorodnymi środkami wyrazu, renesansowa filozofia czerpała równocześnie z wielu źródeł doświadczeń-łtidźkich. Ważne były dla niej doświadczenia wielkich artystów, słu­żących sztuce i zmuszonych do służenia moż­nym tego świata, duchownym i świeckim; do­świadczenia uczonych triumfujących i prześla­dowanych przez kościół i inkwizycję; doświad­czenia podróżników i kondotierów, podejmują­cych wielkie ryzyko, odnoszących zwycięstwa, ulegających przemocy intryg i słabości; do­świadczenia książąt i polityków, służących radą kapryśnym i samowolnym władcom, ideologów, których utopijne marzenia krzyżowało posłu­szeństwo woli panujących.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!