PRZEKROCZENIE GRANIC

To przekraczanie granic, które sprawia, iż nie udają się specjalistyczne próby zamknięcia człowieka w określonych strefach rzeczywistoś­ci, ukazuje pewną ważną i charakterystyczną właściwość ludzkiej istoty. Jest nią aktywność będąca swoiście ludzką repliką na warunki sy­tuacyjne, w jakich przebiega życie. Ta aktyw­ność, przejawiająca się w wielorakich formach i na różnych terenach, wyznacza szczególną metodę przystosowywania się do warunków istnienia — metodę przetwarzania „ rzeczywi­stości”‚ Analiza tej aktywności stanowi centralny problem filozofii człowieka.Tylko Bóg zajmować może taką posta­wę. Jak Bóg, chce człowiek wszędzie rządzić, przez wszystkich być uwielbiany. Jak Bóg, sta­ra się być wszędzie, jak Bóg, stara się być zaw­sze”.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)