PRZEDMIOT PRACY

Przedmiot pra­cy jest więc uprzedmiotowieniem życia gatun­kowego człowieka: człowiek podwaja się nie tylko intelektualnie, jak w świadomości, lecz czynnie, rzeczywiście, i ogląda siebie w stwo­rzonym przez siebie świecie”.Z punktu widzenia tej koncepcji antropolo­gicznej człowiek jest stworzeniem pracującym nie dlatego, iż konieczności życiowe zmuszają go do takiego wysiłku; jest stworzeniem pracu­jącym, ponieważ jego natura wymaga tego swoistego powiązania z obiektywną rzeczywi­stością, jakie tylko praca może mu zapewnić.I nawet jeśli w początkowych fazach ewolucji rodu ludzkiego praca była „wymuszona” przez naturalne konieczności, to w miarę dalszego rozwoju stawała się wartością samoistną, po­dejmowaną dobrowolnie i z osobistym zaanga­żowaniem. Stawało się to tym bardziej możli­we w im większej mierze postęp techniczny i społęczna organizacja pracy zdejmowały z niej brzemię „nieludzkiego” wysiłku.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)