PRZECIWIEŃSTWO

Przeciwieństwo stanowią ludzie chorzy psychicznie, tacy którzy utracili poczucie własnego ciała jako przynależnego na­prawdę do nich: nie umieją wskazać części swego ciała i szukają ich jako elementów obiektywnego świata, jako rzeczy, które „gdzieś” się znajdują. W tym chorobowym stanie ginie poczucie własnej egzystencji: gdy moje ciało nie jest mną, wówczas także i ja nie jestem moim ciałem; i ludzka egzystencja staje się dziwacznym urojeniem, ponieważ zrywa łączność z rzeczywistością rzeczy i ludzi. W pewnym sensie więc ciało, które mam, jest przedmiotem między przedmiotami, istnieje w określonej przestrzeni, styka się z innymi ciała­mi w różnoraki sposób, wiąże się z wieloma rzeczami i przeciwstawia się im, podlega pra­wom przyrody martwej i żywej, ma bowiem określone właściwości fizyczne i określoną strukturę biochemiczną, podlega również spo­łecznym przymusom, niekiedy bardzo bez­względnym — ciało ludzkie bywa traktowane jako , siła robocza” lub jako „mięso armatnie” jest wreszcie przedmiotem społecznej troski w roznorakich formach opieki zdrowotnej i społecznej.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!