PROPONOWANE ROZWIĄZANIA

Rozwiązania, które proponuje Strasser, mogą być dyskusyjne, ale właśnie dzięki takim po­szukiwaniom filozofia staje się z pewnością słuszną i wartościową metodą rozważań antro­pologicznych. Zadanie filozofii człowieka nie polega bo­wiem ani na dowolnej spekulacji, ani na pros­tym powtarzaniu wyników osiąganych na te­renie różnych nauk. Jest zadaniem odrębnym, a zarazem — w swoistym rozumieniu tego sło­wa — zadaniem naukowym, chociaż nie przy­należnym do żadnej szczegółowej dyscypliny.”Filozoficzna refleksja nad specjalistyczną wiedzą o człowieku prowadzi do wniosku, który, aczkolwiek oczywisty, ma. bardzo daleko idące następstwa. Filozof analizując różnorodne badania nad człowiekiem dostrzega nie tylko ich wyniki, ale również — a nawet przede wszystkim — to, że istota ludzka wymyka się określeniom, w które miałaby być ujęta.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!