PROGRAM BADAŃ

Taki program badań przedstawił szeroko i uza­sadnił B. G. Ananiew w książce poświęconej człowiekowi , wspomnianej w rozdziale 1. Dał on, poprzedzoną rozważaniami metodologiczny­mi’, analizę ontogenetycznego rozwoju ludzi w przyrodniczych perspektywach ewolucyjnych, a zarazem analizę „człowieczej drogi życia jako zespołu czynników formujących indywi­dualność. Ten właśnie zespół czynników zdaniem Ananiewa — steruje coraz silniej ontogenetycznym rozwojem.Analizując formy tego wpływu Ananiew określa neurotyczne od­chylenia, aby tym wyraźniej przedstawić spo­łeczną sytuację człowieka i jego społeczną ak­tywność, w której się wyraża i kształtuje ludz­ka osobowość.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)