PROCES ROZWOJU UMYSŁOWEGO

Świadczy też o tym proces rozwoju umysłowego dziecka, które po­woli i z wielkimi trudnościami rozkłada nie- zróżnicowaną masę wrażeń, jakie odbiera ze świata zewnętrznego, na zróżnicowane infor­macje o rzeczach, które w nim występują. Ujmowanie świata zewnętrznego jako zbioru rzeczy, a nie zespołu sygnałów, zakłada wresz­cie umiejętność dokonywania pewnych szcze­gólnych operacji intelektualnych, polegających na rozmieszczaniu w przestrzeni i w czasie tych czynników, które powodują nasze wrażenia, i Aby świat mógł być zbiorem rzeczy, człowiek musi umieć traktować swe wrażenia jako świadectwa takiego lub innego układu przedmiotów, musi je umieć odpoznawać i szeregować.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)