PROBLEMY FILOZOFII

Oto problemy, którym filozofia i sztuka re­nesansu, zwłaszcza późnego, dawała przejmujący wyraz; jaki być może człowiek w tym ludzkim swiecie — to pytanie dręczyło Montaigne a, to była tragiczna i komiczna zarazem walka Don Kichota, to był los Hamleta. We wszystkich tych sytuacjach krystalizował się zasadniczy problem antropocentrycznei filo­zofii człowieka epoki renesansu — problem je­go prawdziwej natury i jego społecznego istnienia. W dziejach europejskiej antropologii filozoficznej wieki XVII i XVIII są okresem szcze­gólnie ważnym. Jest tak zarówno dlatego, że refleksja nad człowiekiem była w tych czasach bardzo bogata i różnorodna, jak i dlatego, że zdobywała świadomość swej odrębności i zna­czenia.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)