PRAWIDŁOWY OBRAZ EWOLUCJI

Prawidłowym obrazem ewolucji nie jest więc drabina, lecz raczej pęk promieni rozchodzących się w różne strony. Z tego punktu widzenia nie można mówić o pełnej doskonałości człowieka jako najwyższe­go ogniwa ewolucyjnych procesów. W jakimś zakresie i pod pewnymi względami ewolucja, która doprowadziła do powstania gatunku ho­mo, osiągnęła sukcesy większe niż te, jakie zo­stały uzyskane w innych procesach ewolucyj­nych, w królestwie ssaków, ptaków czy owa­dów. Ale w innych zakresach i pod innymi względami rozwiążanie typu homo jest znacznie mniej doskonałe niż to, które zostało zrealizo­wane np. w świecie owadów.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)