PRAWDA O CZŁOWIEKU

Trudno zaprzeczyć, iż każdy z tych sądów zawiera jakąś prawdę o człowieku. W jaki spo­sób jednak te prawdy cząstkowe, osiągane z różnych punktów widzenia, mogą się złożyć aa zintegrowaną, pełną prawdę o człowieku? Nie istnieje taka nauka empiryczna o człowie­ku i nie jest w ogóle pewne, czy mogłaby po­wstać w dzisiejszym systemie wiedzy, który opiera się na zróżnicowanym, specjalistycznym układzie autonomicznych i równorzędnych dy­scyplin. Możliwe jest współdziałanie różnych dyscyplin w zakresie konkretnych problemów badawczych, wymagających współpracy wielu specjalistów; nie ma takiej możliwości w za­kresie uogólnień dotyczących istoty człowieka, których dokonywanie wymagałoby zarówno pewnej weryfikacji specjalistycznych teorii, jak. i swoistego hierarchizowania wniosków wy­prowadzanych przez różne dyscypliny.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!