POZNANIE I ORIENTACJA

Takie poznanie i taka orientacja możliwe są tylko w tym przypadku, gdy środowisko trak­towane jest jako przedmiotowa rzeczywistość, niezależna od podmiotu, autonomiczna i obiek­tywna, przeciwstawiona podmiotowi, podatna na różnego rodzaju obserwacje. Znaczy to, iż środowisko przestaje być zbiorem podniet-sygnałów, a staje się zbiorem określonych rzeczy, w ten lub inny sposób wzajemnie od siebie za­leżnych, podlegających określonym procesom przemian, zbiorem prowadzącym do określo­nych konsekwencji. Gdy dla zwierząt świat jest tylko zbiorem podniet — zachęcających lub ostrzegających — dla człowieka jest on zbiorem rzeczy, które mogą być przedmiotem badań niezależnie od ich aktualnej roli jako źródła podniet czy syg­nałów.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)