POZNAĆ CZŁOWIEKA

Poznać czło­wieka można było tylko traktując go jako stworzenie działające, które tworzy swój świat i przezwyciężając to, co stworzone, zmienia i rozwija własne dzieło, a więc także siebie sa­mego i swoją egzystencję, a w związku z tym i swoją istotę. Dojrzewające na przełomie XVIII i XIX wie­ku przekonania, iż człowieka można pojąć tyl­ko w związku z procesem tworzenia i przezwy­ciężania przez niego obiektywnego świata spo­łeczno-kulturowego, interpretowane były — zwłaszcza w Niemczech — w sposób ideali­styczny. Proces ten rozumiano jako tworzenie dóbr duchowych i kształcenie się na tych do­brach przez ich przyswajanie, a następnie przez ich przezwyciężanie, nową twórczością.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!