POWSTAŁE TRUDNOŚCI

Trudności, jakie powstawały w związku z pojmowaniem duszy ludzkiej jako niematerial­nego i nadziemskiego czynnika, który miał kon­stytuować człowieka jako jedyne w swoim ro­dzaju stworzenie, skłaniały do szukania innych rozwiązań. Stare tradycje uczyły traktować duszę jako „życie ciała”; Platon — jak widzie­liśmy — nie wahał się powtórzyć niektórych z tych teorii, które wiązały ściśle duszę z pro­cesami zachodzącymi w ciele. Znacznie dalej w tym kierunku szedł Arysto­teles. Odrzucał dualistyczne koncepcje, wedle których dusza miała być odrębna od ciała w takim sensie, jak to przedstawia obraz sterni­ka i okrętu. Posłużył się innym porównaniem, które miało uwydatnić nierozerwalną łączność duszy i ciała; mówił o glinie mającej w sobie ślad odciśniętego przedmiotu.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!