POSTAĆ INTERPRETACJI

Hegel nadawał tej interpretacji postać wielkiego systemu filozoficznego:  podmiotem        dziejowe rozwoju kultury, rozumianej jako świadomość, miał być duch obiektywny, którego akty i two­ry stanowią kanwę życia ducha subiektywne­go. Marks podejmując rozległą krytykę systemu Hegla dostrzegał jednak w tym systemie racjo­nalne jądro. Była nim teza, że rozwój histo­ryczny ma charakter obiektywny i sensowny, że historia nie jest ani chaosem przypadkowych zdarzeń, ani też irracjonalnym dziełem wielkiej indywidualności. W poszukiwaniu obiektywne­go sensu dziejów odrzucił on heglowskie mnie­manie, iż sens ten może być określony jako lo­giczny rozwój idei, jako prawidłowości prze­mian ducha.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)