POPĘDY I POTRZEBY

Jego „ciało” jest w coraz większej mierze kształtowane przez skutki techniki i społecznego podziału pracy. Wreszcie można pokazać, jak popędy i po­trzeby, rzekomo zależne bezpośrednio i jedynie od biologicznej struktury człowieka, zależą w ostatecznej instancji od jego społecznej sytua­cji. Znana Marksowska analiza pieniądza wskazuje właśnie na to, jak bardzo od posiada­nia czy braku pieniędzy zależy bieg życia ludz­kiego w tym sensie, iż nawet podstawowe po­trzeby gasną lub nie wykształcają się w nędzy, a degenerują w zbytku. I w tych sytuacjach człowiek nie jest wcale taki, jakie jest jego cia­ło, lecz ciało jego staje się takie, jak tego wy­maga lub na to pozwala społeczna rzeczywi­stość.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)