POJMOWANA DUSZA

Tak pojmowana dusza miała być „formą” ciała. Ponieważ zaś w przypadku człowieka chodziło o żywe ciało, dusza miała być siłą, która organizuje jego rozwój i prowadzi do spełnienia jego celów.  Z tego punktu widzenia Arystoteles przyznawał duszę wszystkim ciałom żywym i oprócz ro­zumnej duszy człowieka mówił o duszy zwie­rzęcej i roślinnej.Pojęcie duszy jako siły — formy cielesnej prowadzi zdaniem Arystotelesa do zintegro­wanego ujęcia człowieka. Jego życie nie dzieli się na to, co czyni ciało, i na to, co czyni du­sza; jest zawsze aktywnością obu czynników. Ciało pozbawione duszy nie byłoby zdolne do spostrzegania, ale także i dusza pozbawiona cia­ła nie mogłaby spostrzegać.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!