POJĘCIE ROZWOJU

Dopiero operująca pojęciem rozwoju teoria Darwina pozwoliła dostrzec jedność przyrody także tam, gdzie systematyka aktualnie istnie­jących form musiała uwydatniać — niekiedy wręcz manifestacyjnie — różnice. Prace O po­wstawaniu gatunków (1859), a zwłaszcza O po­chodzeniu człowieka (1871) otwierały nowy roz­dział w poglądach na pozycję człowieka i jego właściwości. Według tych teorii, człowiek po­chodzi od zwierząt, a nawet jest po prostu zwierzęciem, ponieważ w swej historii miał nie­porównanie dłuższy okres bytowania wspólne­go ze zwierzętami niż odrębnego, i dopiero sto­sunkowo niedawno jego droga ewolucji została wyodrębniona.Ewolucjonizm zachęcał, aby sprowadzać ce­chy, które wydawały się specyficznie ludzkie, do właściwości zwierzęcych. Pole podobieństw między człowiekiem i zwierzęciem stawało się niemal nieograniczone.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!