PODSTAWOWY WARUNEK

Praca — pisał — jest pierwszym, podstawo­wym warunkiem wszelkiego życia ludzkiego i to w tej mierze, że w pewnym sensie można powiedzieć: stworzyła ona samego człowie­ka”. Teza ta opierała się na analizie roli, jaką w ewolucji człowieka ze względu na jego stojącą postawę odgrywała ręka. „Żadna małpia ręka pisał Engels — nigdy jeszcze nie wykonała najprymitywniejszego kamiennego noża”. W wyniku długiej ewolucji uczyniła to ręka przy­szłego człowieka, dzięki czemu uzyskał on wyzwolenie. W dalszej ewolucji’ręka stawała się zarowno narzędziem pracy, jak i jej wy­tworem, i osiągała coraz doskonalszą sprawnosc, o czym świadczy m.in. sztuka, zwłaszcza malarstwo i rzeźba. Rozwój ręki prowadził do wielorakiego rozwoju gatunku homo. Praca stawała się źródłem tego, iż ludzie „mieli sobie nawzajem coś do powiedzenia”.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)