PODATNOŚĆ NA WYMAGANIA

Te różnice wskazują na to, że sposoby wykonywania pracy przenikają ludzi głęboko, że powodują w nich zasadnicze zmiany. Kon­cepcja homo faber nie oznacza więc tylko, iż człowiek tworzy narzędzia swej pracy; oznacza równocześnie stwierdzenie, iż narzędzia te przekształcają ich twórcę. Człowiek jest stworzeniem podatnym na wy­magania, które stawiają mu narzędzia, jakie wytwarza. Jest to jedna z fundamentalnych prawd nowoczesnej antropologii, wyjaśniająca bardzo wiele w historii ludzi i ich kultury. W dziedzinie techniki nowe maszyny tworzyły i tworzą nowych ludzi. To samoloty stworzyły lotników. To komputery tworzą nowoczesnych administratorów i organizatorów produkcji. W dziedzinie sztuki jest podobnie. To fortepian stworzył pianistów. To technika filmowa stwo­rzyła filmowych reżyserów.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!