OSOBOWA CAŁOŚĆ

Jest konkretną osobową całością, która właśnie w tej niepo­dzielnej jedności egzystuje. Egzystencja ma dwa oblicza, z których człowiek zawsze zdawał sobie sprawę, ale jest egzystencją jedyną i niepodzielną. Człowiek podległy naturze i wolny jest istotą, która wzrasta, która się stwarza, jest czymś spontanicznym i sztucznym zarazem. Ta dwoistość działa we wszystkich zakresach ży­cia, zachodzi tu – nieustanne przenikanie się wzajemne. Ciało ludzkie jest „przeniknięte” na wskroś przez „duszę”, „dusza” „przerośnięta” jest przez ciało. Analiza rzekomo najprostszych procesów „cielesnych”, jak np. spostrzeżeń, nie może ograniczyć się do fizjologii i pominąć tego całego uwarunkowania, jakiemu podlegają one ze względu na „wyższe” czynniki ludzkiego życia, a więc umysł i jego kategorie, a więc wyobraźnię i zdolności symboliczne. Ale anali­za rzekomo „czystych” procesów duchowych nie może pominąć ich cielesnej treści, ich ko­rzeni i skutków w materialnym świecie.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)