NOWORODEK LUDZKI

„Noworodek ludzki — pisał Herder — przy­chodzi na świat słabszy niż którekolwiek ze zwierząt […]. Człowiek (…] musiał przyjść na świat słaby, aby uczyć się rozumu […]. Czło­wiek posiada królewski przywilej patrzenia do­okoła w dal z głową wzniesioną i w pionowej postawie, ale dlatego też właśnie widzi niejasno i fałszywie, a stąpając często nieostrożnie, uzmysławia sobie dopiero wskutek potknięcia się, na jak wąskiej podstawie spoczywa cała poczęta z głowy i serca budowla jego pojęć i są­dów. Mimo to jednak z uwagi na wzniosłe po­wołanie jego rozumu jest on i pozostaje tym, czym nie jest żadne inne stworzenie ziemskie: synem bogów, królem ziemi i[…]. Człowiek jest pierwszym wyzwoleńcem wśród stworzeń […]. W nim zawieszona jest waga dobrego i złego, fałszu i prawdy; ma możność badania wszyst­kiego, powinien wybierać”.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)