NOWA FILOZOFIA INTEGRACJI

Marksizm staje się w ten sposób nową filozo­fią integracji człowieka i świata. Ta integracja człowieka i świata, dokonywana przez zawład­nięcie jego żywiołowymi siłami, przez opano­wanie jego chaosu i wrogości, nie jest poręcza­na ani przez boską opatrzność, ani przez dobro­czynne prawa natury; wedle marksizmu Bóg nie istnieje, przyrodę trzeba umiejętnie wyko­rzystać. Także życie społeczne samo w sobie nie zawiera rękojmi ładu, sprawiedliwości, hu­manizmu. Jest ono kształtowane przez antagonistyczne siły, klasowe sprzeczności, przez kon­flikty między siłami produkcyjnymi a stosun­kami społecznymi. Wymaga więc przezwycię­żania przeszkód i oporów, walki z przeżytkami, wymaga rozumnego kierownictwa. Integracja człowieka i jego społecznego świata musi być osiągana; nie jest bowiem darem instynktów społecznych, nie jest owocem tradycji.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)