NIEPRZEKRACZALNA GRANICA

Istnieją ważne rozmce, które dzielą rośliny, zwierzęta, ludzi. Wprawdzie typ egzystencji roślin i typ egzys­tencji zwierząt są różne, ale mają one tę wspól­ną właściwość, że jest to istnienie pozycjonal- ne, pozbawione świadomości tego, iż jest właś­nie takie. Nieprzekraczalną granicą egzystencji zwierzęcej jest właśnie istnienie tutaj i teraz, które nie wznosi się do samowiedzy określają­cej sytuację własnego „ja” w tym potoku istnie­nia i które pozwala jedynie na różnorakie akcje frontalne wobec zagrożeń. W przeciwieństwie do tego człowiek zajmuje pozycję „ekscentrycz­ną w stosunku do siebie samego i świata, w którym żyje, to znaczy pozycję dystansu i re­fleksji, pozwalającą na różnorakie działania wolne, a zarazem na zrozumienie obiektywnych konieczności.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)