NAWIĄZANIE DO IDEI

Do tych idei nawiązał Immanuel Kant w roz­prawie pt. Idee zu einer allgemeinen Geschich- te in weltburgerlicher Absicht. Natura — stwierdzał -działa zawsze z dużą oszczędnością, wyposażając różne gatunki istot żywych wyłącznie w to tylko, co będzie im potrzebne do istnienia; w przypadku człowieka oszczęd­ność ta stała się jeszcze większa. Natura pozba­wiła człowieka wszystkiego, czym obdarzyła zwierzęta; odmówiła mu sił, instynktów, wro­dzonych sprawności w walce o byt. Dając jed­nak człowiekowi rozum i wolną wolę, mogła się słusznie spodziewać, iż zrównoważy on te braki i sam stworzy dla siebie wszystko, czego mu potrzeba. I rzeczywiście — organicznie bez­bronny, pozbawiony instynktownej orientacji, z urodzenia i na długie lata bezradny, człowiek nie tylko wydźwignął się z tego niskiego szczebla wegetacji, ale stworzył własnymi si­łami swe własne środowisko.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)