NAUKOWA ARGUMENTACJA

Można było z pomocą naukowej argumentacji wykazać, iż we wszystkich wspomnianych przed chwilą podobieństwach łączących ludzi i zwierzęta kryją się zasadnicze różnice. Ani„życie społeczne” zwierząt, ani ich „inteligen­cja , ani ich „mowa , ani umiejętność budowa­nia gniazd i osad nie są w swej istocie iden­tyczne z podobnymi działaniami i zachowania­mi ludzi. W społecznej recepcji darwinizmu ujawniły się z całą jaskrawością te ambiwalentne poczu­cia i potrzeby człowieka w odniesieniu do świa­ta zwierząt o których mówiliśmy na początku tego rozdziału Z jednej strony, darwinizm był traktowany jako poniżenie człowieka, a także jako zachęta do porzucenia zasad ludzkiej mo­ralności na rzecz zaostrzenia walki o byt przez likwidację wszelkich instytucji opieki społecz­nej.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)