NAMIĘTNA DYSKUSJA

Szczególnie namiętna dyskusja wokół prob­lemu człowiek a zwierzęta rozgorzała w wieku XVII, w związku z radykalną, dualistyczną te­zą Kartezjusza, który traktował zwierzęta jako swoistego rodzaju mechanizmy. Przeciw tym poglądom występowało przez całe stulecie wie-lu uczonych o różnej orientacji filozoficznej. Niektórzy, reprezentujący orientację są oni bowiem również tylko mecha­nizmami, jak to sformułował ostatecznie z cała jaskrawością w wieku XVIII La Mettrie w głośnej książce pt. Człowiek-maszyna. Inni dy- s atanci, przedstawiciele orientacji spirytuali­stycznej, nie mieli wprawdzie zastrzeżeń w sto­sunku do kartezjańskiego wyróżnienia czło­wieka, ale sądzili, iż zwierzęta zostały po­krzywdzone; jako istoty żywe miały one w boskim planie stworzenia określone właściwości, które nie całkowicie były różne od właści­wości ludzkich.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)