NAJBARDZIEJ ZNAMIENNE

Podobnie historia techniki, aczkolwiek przede wszystkim jest hi­storią tworów technicznych, to jednak równo­cześnie ukazuje dzieje człowieka posługującego się narzędziami i konstruującego maszyny — są to dzieje homo faber. Wreszcie — i to jest może najbardziej zna­mienne — także nauki matematyczne i nauki przyrodnicze, zajmujące się niezależną od ludzi przyrodą, są w pewnym sensie naukami o czło­wieku. Astronomia jest nauką o ciałach nie­bieskich, ale świadczy ona także o człowieku, który poznaje gwiazdy. Przejście od astrologii do astronomii nie było wyłącznie przemianą w zasobie wiedzy i w sposobie jej interpretowa­nia; był to określony etap rozwoju umysłowego człowieka, przemiana w charakterze jego po­staw i jego nadziei.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)