MYŚLENIE SYMBOLICZNE

Rzeczy materialne są „naładowane” energią autową, duch jest zawsze w jakiś sposób ma­terialny, nawet „zaświaty” są właściwie ziemi skie. Empiryczna obserwacja i mityczne obrazy przenikały się wzajemnie. Wskazywały na to studia nad mentalnością pierwotną; zwłaszcza Mircea Eliade analizował ten sposób widzenia świata. „Myślenie symboliczne — pisał Eliade— nie jest właściwością jedynie dziecka, poety czy psychopaty: jest ono kon,substancjalne z ludz­kim bytem — wyprzedza mowę i rozum dys­kursy wny […]. Obrazy, symbole, mity nie są nieodpowiedzialnymi wytworami psychiki; odpowiadają one pewnej potrzebie i spełniają pewną funkcję: obnażania najskryltszych mo- dalności bytu. Dlatego właśnie zbadanie ich pozwala nam lepiej poznać człowieka, «po prostu człowieka®, który nie poszedł jeszcze na kompromis z warunkami historycznymi”.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!