MECHANIZM DZIAŁANIA

Ten dystans wyrażający się w powstrzymaniu reakcji bezposreniej i natychmiastowej, pozwala w świado­mości człowieka przekształcać podniety w pro­blemy i zadania, organizować działalność iako realizowanie zamierzeń, a nie jako prostą odpo­wiedz na podniety. Niekiedy tak zorganizowane działanie i co do czasu, i co do swej treści róż­ni się znacznie od reakcji, która byłaby bezpo­średnią i spontaniczną odpowiedzią na podniety. Taki mechanizm działania sprawia, iż czło­wiek zmienia i przekształca swe popędy i po­trzeby, rozmieszcza je w czasie inaczej, niż się pojawiają, niektórym odmawia zaspokojenia w oki esie bardzo długim lub wręcz zawsze, inne czyni przedmiotem codziennej troski, niekiedy zastępuje jedne drugimi, sublimuje najbardziej niebezpieczne zgodnie z obowiązującymi wzorami życia itd.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)