LUDZKA ISTOTA PRZYRODY

„Przyroda — pisał Marks — o ile sama nie jest ciałem ludzkim jest nieorganicznym cia­łem człowieka. Człowiek żyje przyrodą, znaczy to: przyroda jest jego ciałem, z którym musi pozostawać w nieustannym procesie, by nie umrzeć”.A w dalszych rozważaniach stwierdzał: „Ludzka istota przyrody istnieje dopiero , dla człowieka społecznego; bo dopiero tu przyroda jest dla niego więzią łączącą człowieka z czło­wiekiem, bytem jego dla drugiego człowieka i drugiego dla niego, elementem życiowym rze­czywistości ludzkiej, podstawą jego własnego, ludzkiego bytu. Dopiero wtedy jego byt przy­rodniczy staje się dla niego bytem ludzkim i przyroda staje się dla niego człowiekiem. Tak więc społeczeństwo jest skończoną jednością istoty człowieka i przyrody, prawdziwym zmar­twychwstaniem przyrody, urzeczywistnieniem naturalizmu człowieka i humunizmu przyro­dy”.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!