KRÓL STWORZENIA

Przekonanie, iż człowiek jest „królem stworzenia”, było ostatecznie wyrazem jakiejś wspólnoty, która w sposób naturalny łączy władcę z poddanymi, chociaż wznosi się on wysoko ponad nich. Powoli polemiki te przesuwały się jednak na grunt raczej naukowy niż filozoficzny. Głos de­cydujący należał do przyrodników. Przełomu w tej dziedzinie dokonał Linneusz; drugi, bar­dziej jeszcze zasadniczy, dokonany zostanie przez Darwina. W swej wielkiej systematyzacji i klasyfikacji przyrodniczej Linneusz umieścił człowieka wprawdzie na szczycie, ale był to szczyt królestwa zwierząt. Gatunek ludzki otrzymał w tej klasyfikacji określenie, które następnie uzyskało ogromną popularność: ho­mo sapiens.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!