KONFLIKT ROZUMU Z RZECZYWISTOŚCIĄ

Konflikt rozumu ludzkiego i ludzkiej rzeczy­wistością analizowany na tle rozwoju historycz­nego i warunków społecznych,był dla filozo­fów oświecenia głównym tematem rozważań nad cywilizacją, ustrojem społecznym, człowiekiem Oświecenie kontynuowało myśl, za­wartą już w teorii naturalnego systemu kul­tury, iż rzeczywistość, w której ludzie żyją, po­winą byc przekształcana wedle wymagań ro­zumu; oświecenie dostrzegało także etapy urzeczywistniania tej idei, pojmując historię jako wielki pochód postępuje.Filozofia człowieka uzyskiwała dzięki temu po raz pierwszy zupełnie nowy wymiar. Wpra­wdzie genealogia teorii postępu sięga w czasy dawniejsze, ale dopiero w XVIII wieku koncep­cja ta stała się powszechnie uznawaną i płodną zasadą myślenia o historii i człowieku.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)