KONCEPCJA MARKSA

Ta koncepcja Marksa, aczkolwiek udostęp­niona środowisku naukowemu dopiero w wieku XX, sprawdzała się w rozwoju nauk o człowie­ku, które od najdawniejszych czasów usiłowały z różnorodnych punktów widzenia analizować  tę złożoną całość, jaką jest człowiek jako istota biologiczna, psychiczna, społeczna, kulturalna.Wybitny psycholog, , profesor uniwersytetu w Leningradzie, B. G. Ananiew, w książce po- święconej analizie człowieka przedstawił bar­dzo szczegółowo wzajemne powiązania różno­rodnych nauk, które się nim zajmują. Za pomo­cą graficznych schematów pokazał wielorakość podstawowych problemów nauk o człowieku: międzydyscyplinowe związki w dziedzinie ba­dań na temat „przyroda—człowiek” i „ludz­kość—przyroda”, zasadnicze problemy badań nad człowiekiem jako jednostką i jego ontogenezą, badań — i nauk je prowadzących — nad osobowością i jej życiową drogą, zasadnicze problemy nauk o człowieku jako podmiocie działalności.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!