KONCEPCJA CZŁOWIEKA

Ta koncepcja człowieka, popularyzowana w katechetycznej działalności kościołów chrześci­jańskich, w poezji i malarstwie — zwłaszcza w średniowieczu — zyskiwała również swój wyraz filozoficzny. Świadczą o tym pisma św. Augustyna i św. Tomasza, ale również filozo­fów dawniejszych, z których czerpała filozofia chrześcijańska. Filozofia Platona stanowi doskonały przykład koncepcji filozoficznych i poetyckich zarazem, apelujących do_ intelektualnej elity i spełniają­cych równocześnie nadzieje i ambicje prostych ludzi. Koncepcję swą, którą rozwijał, a także zmieniał wielokrotnie, Platon chętnie przed­stawiał w mitach i obrazach. Swoistą karierę zrobił zawarty w Fajdrosie obraz duszy, która przed wstąpieniem w swe ziemskie koleje pro­wadziła po niebie rydwan zaprzężony w dwa konie: jeden z nich był posłuszny, drugi naro- wisty; ten właśnie pociągnął w dół cały pojazd.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)