KIM JEST CZŁOWIEK?

Człowiek okazywał się istotą, która nie tylko stwarza śro­dowisko swego życia, ale która w historycznym rozwoju przechodzi od jednych form istnienia do innych. Określenie tej historycznej ewolucji i jej etapów stawało się pasjonującym tematem historiozoficznych rozważań filozofów oświe­cenia.Po raz pierwszy na pytanie: Kim jest człowiek? przestano odpowiadać przez wskazywanie, jacy są ludzie. Dostrzeżono bowiem, iż róż­norodność ludzka — rejestrowana przez historyków i przez etnografów — musi być ujęta w rozwojowe fazy. Człowiek jest istotą, która się zmienia, która się rozwija. Nie można mówić naturze człowieka, sumując wszystkie o nim- dane; mówić, o niej można tylko, ukazując jego rozwój, charakteryzując kolejne etapy.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)