KIERUNEK ROZWAŻAŃ

W tym kierunku zmierzały też rozważania Merleau-Ponty. Przeciwstawiał się on wszelkim koncepcjom rozdzielającym duszę i ciało, ak­centując, iż nie tworzą one wcale przeciwień­stwa podmiotu i przedmiotu, które jest w jakiś sposób koordynowane, lecz stanowią konkretny sposób ludzkiego „istnienia w świecie”, tzn. w przestrzeni i w czasie.Człowiek nie jest wcale ciałem, które posiada swoiste i autonomiczne instynkty, oraz psychi­ką, określaną jako zespół charakterystycznych procesów, a w dodatku jeszcze i „duchem”, który czuwa nad obu tymi elementami. W rze­czywistości istnieje tylko określony „porządek ludzki”, który jest zarazem cielesny i psychicz­ny, a więc i duchowy.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)