KIERUNEK REFORM

Szkicując kierunek tych reform, Gramsci pod­kreśla całościowość i aktywność jako główne cechy koncepcji człowieka. Rozumiejąc środo­wisko jako „całokształt stosunków, w których uczestniczy każda jednostka”, można sformuło­wać tezę, iż „jeżeli właściwą indywidualnością jest całokształt tych stosunków, to stworzyć własną osobowość znaczy — uświadomić sobie te stosunki, a zmienić swą osobowość to tyle, co zmienić całokształt tych stosunków”. W innym swym studium pisał Gramsci: „Po­jęcie równowagi między porządkiem społecz­nym i porządkiem naturalnym, równowagi opartej na pracy, na teoretyczno-praktycznej działalności człowieka, stwarza pierwsze ele­menty zrozumienia świata, zrozumienia uwol­nionego od wszelkiej magii i czarów”.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)