KAŻDY GATUNEK

Nawet jeśli w różnych środo­wiskach rożnych zwierząt występują obiek­tywnie te same elementy, nie są one wcale tymi samymi w doświadczeniach zwierząt Dąb jak obrazowo stwierdza Uexkull —  czymś innym dla lisa, który kopie pod nim norę, dla wiewiórki, która po nim biega, dla ptaka, który na nim buduje gniazdo, dla mrów­ki, która wędruje pod korą. Właściwy zwierzętom sposób traktowania otoczenia jest uwarunkowany funkcjonowa­niem ich aparatury zmysłowej. Uexkull wy­kazał — wbrew tradycyjnym poglądom, wedle których zmysły miałyby być aparatem funk­cjonującym niezależnie od sytuacji zwierzęcia iż spostrzeżenia zmysłowe zwierząt nie obej­mują całej rzeczywistości, lecz tylko te jej aspekty, które mają życiowe znaczenie.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)