KATEGORIA LICZBY

Kategoria liczby staje się w tych operacjach kategorią zasadniczą. I znowu z badań nad mentalnością prymitywną, i z badań nad umy­słowym rozwojem dzieci wiemy, jak skompli­kowane są te procesy organizowania wrażeń jako świadectw przestrzenno-czasowego układu rzeczywistości. I gdy dla zwierząt przestrzeń i czas są tylko kategoriami ich biologicznych potrzeb, ponie­waż wymiary przestrzeni i rytm czasu są wy­znaczone przez reakcje niezbędne w życiu, dla człowieka czas i przestrzeń stają się kategoria­mi istnienia rzeczy, wymierzalnymi obiektyw­nie, oderwanymi od podmiotowych stanów, w których doświadczenie „tutaj i teraz” może przebiegać zupełnie inaczej, jak na to zwrócił uwagę Bergson.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)