KAPITALIZM

Kapitalizm jest nie tylko tym, co powstawało z rozkładu gospodarki feudalnej; jego istota odsłania się w miarę dalszego rozwoju i staje się dostępna analizie dzięki konsekwencjom, do których on prowa­dzi. Uwzględniając tę dyrektywę w badaniach nad człowiekiem, a zwłaszcza nad problemem podobieństw i różnic między ludźmi i zwierzę­tami, uzyskujemy npwą orientację. Nie tak bardzo ważne staje się to wszystko, co wiąże lub przeciwstawia ludzi i zwierzęta we wczesnych etapach ewolucji przedhistorycznej i historycznej, o wiele większej wagi nabiera to wszystko, do czego istota ludzka dochodzi w swym rozwoju. Znaczy to, iż w badaniach nad człowiekiem analizować trzeba przede wszystkim ten proces przemian, który kształ­tował odrębne, swoiste właściwości ludzkie.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)