JEDNORODNOŚĆ DUSZY

Dusza pozostaje w jakiś sposób jednorodna z okrętem, a zwłaszcza załogą, którymi kieruje. Okręt nie jest „niepo­słusznym koniem”, który sprowadza upadek, jest terenem życia i działania sternika, racją jego istnienia. Oczywiście, okręt ogranicza pro­mień panowania człowieka nad bezmiarem mo­rza — tylko bóg morza panuje nad nim w ca­łości — ale właśnie dzięki temu ograniczeniu człowiek sterujący okrętem włada morskimi żywiołami. Dobry statek, dobra załoga i dobry sternik zwyciężają wszelkie przeciwności.Tej bardziej laickiej wykładni koncepcji du­szy przeciwstawiał się jednak Platon w innych swych utworach, zwłaszcza w Fedonie  akcen­tował ograniczającą rolę ciała wobec duszy.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)