JEDEN Z PIERWSZYCH

Artur Schopenhauer był jednym z pierw­szych, którzy próbowali w nowy sposób ująć problem człowieka i zwierzęcia, wskazując na szczególne zespolenie, jakie zachodzi między zwierzęcym organizmem a środowiskiem, w którym ma on żyć. W rozprawie pt. Uber die Willen in der Natur Schopenhauer wprawdzie w sposób romantyczny i idealistyczny, ale bar­dzo wnikliwie przedstawiał, jak różne gatunki zwierząt zostały biologicznie uformowane, po­nieważ „wola” chciała, aby żyły właśnie w ta­kim, a nie innym środowisku i właśnie w ten, a nie inny sposób. Między organami zwierząt a sytuacją środowiskową zachodzi obustronne uwarunkowanie prowadzące do zasadniczej zbieżności.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)